Europoje požymiai yra tokie, kad ekstremali oro struktūra prasidėjo

Mes pamatysime šitų oro kraštutinumų galą visur, ar tai tęs?

Kiek jūs pastebėjote nepaprastus sunkius oro struktūros pakeitimus kai kurių dalių Europos vėlyvų, kur kai kurios šalys, tam tikroje Anglijoje, neseniai patyrė sunkias problemas kaip ekstremalios oro struktūros pasekmė?

Jūs pastebėjote, kad orai Klaipėdoje pasikeitė metų laiką? Jūs pastebėjote kažką be sunkaus snigimo ir ledinių sąlygų, kurios padarė daugumą žmonių žinančius, kad yra šiuo metu skirtingų gamtinių sąlygų žaidime?

Kas daro šitie sunkūs oro struktūros pakeitimai reiškia be tiek daug nuniokojimo kai kuriose Vakarų Europos dalyse sukėlimo, kurdami nepatogumą keliems ir kažkokiam papildomam malonumui su sniegu kitiems? Kas galų gale sukėlė tai?

Ką tai daro paukščio ir gyvūno gyvenimui? Kaip sunkiai jie buvo paveikti?

Kas daro šitie sunkūs oro struktūros pakeitimai reiškia tiems, kurie bando numatyti oro struktūrą tokią kaip sinoptikas? Galbūt keliems, kad jie galbūt daugiau negali, kad adekvačiai numatytų orą tokiose srityse.

Tai išvengė daugumos žmonių, kad šitie oro kraštutinumai pradėjo įvykti vis daugiau. 2008 sunkūs oro kraštutinumai įvyko daugelyje pasaulio dalių. Daugiau detalių apie tai gali būti surastos ant Pasaulinės Meteorologinės Organizacijos žiniatinklio svetainės

Dažnai, kai tik šitos ekstremalios sąlygos mažėja dauguma žmonių užmiršta patirtį apie sunkų žlugdymą normalios oro struktūros ir neduoda, ji labai galvojo.

Iš esmės, jūs kada nors paklausėte savęs, kaip jūsų ateitis galėjo būti paveikta šitos ekstremalios oro struktūros? Šita keitimo oro struktūra galėjo pradėti paveikti jus daugiau, negu tai turi iki dabar? Ten blogina sąlygas ant kelio?

Iki dabar, labai mažai žmonių svarstytų gyvenamosios vietos keitimą, kadangi didžioji dalis randa tai sunkiai į tikėjimą, šita ekstremali oro struktūra tęsis, ir jie galėjo būti sunkiai paveikti to. Tačiau, kas, jei artimoje ateityje tai nėra daugiau taip?

Jūs manėte, kad galėjo būti pagrindinių oro struktūros pakeitimų tebevykstančiu pagrindu, kurie yra tik klestintys ir prasidedantys paveikti vis daugiau pasaulio dalių?

Kas, jei įtampa, padėta ant infrastruktūros, dėl šitų oro kraštutinumų, pradės vaidinti labai svarbų vaidmenį būsimame planavime?

Jūs manėte, kad klimato pasikeitimas savarankiškai nėra daugiau išvengiamas?

Mes galėjome stumti labai nestabilią oro struktūrą, kurios pradžią mes jau matome atsitikimą?

Orai Lietuvoje jau pradėjo šį nepastovumo ciklą, ir mes nepastebėjome to? Dažnai šita ekstremali oro struktūra yra atmesta kaip tiesiog gamtos reiškinys, su mintimi, kad “šitie daiktai kartais vyksta”.

Kodėl yra dauguma žmonių, ne budresnių ir galvojančių, kur mes vadovaujame po dabartinėmis gamtinėmis sąlygomis? Kodėl yra ten trūkumas rūpinimosi mūsų savų teršimo svarstomų problemų sprendime?

Gyvenimas prasme to, kaip mes žinome tai netrukus pasikeis, kadangi dauguma žmonių daugiau neras šito besiartinančio pakeitimų raminimo.

2004 aš jau numačiau, kad šitų ekstremalių oro struktūros pakeitimų pradžia prasidės 2008. Jūs galite surasti tai mano knygoje “Naujos Sąvokos Verslui ir Žmonijai”.